I järgu roolimeeste kursused

PRAKTIKA MEREL

Gosail.lt ja Purjetamiskool (KBM) korraldavad praktilisi purjetamiskursuseid neile, kelle eesmärgiks on saada I järgu roolimeesteks.

Kursused toimuvad kooskõlas KBM koostatud programmiga “I järgu roolimeeste kvalifikatsioonipraktika Läänemerel”.

KBM koostatud programm on praegu ainus taoline Leedus, kus toimub jahiülemate praktiline koolitus.

Programmiga saad tutvuda, kui registreerud kvalifikatsioonipraktikast osavõtuks (saad seda teha e-posti teel) ja täidad praktilised nõuded kvalifikatsioonipraktika ajal. 

MILLISED TEADMISED SAAD KURSUSEL OMANDADA?

Kui paljud meist teavad, millised on vahetusülema või kapteniabi funktsioonid ja kohustused laeval?

Aga võib-olla oled sa püüdnud neid täita ja navigeerida, juhindudes väljaarvestatud teekonnast ning visuaalse navigatsiooni meetoditest?

Nädalane investeering vahetuste juhtimisse jahil koos Gosail.ltkapteniga, kes teab, mida tuleb õppida ja kes juhindub KBM poolt koostatud vahetusülemate ettevalmistamise programmist, annab sulle palju teadmisi iseseisvateks merereisideks.

Purjetamispraktika ajal õpid vahetuste rutiini ning navigatsioonimeetodeid, mis, nagu ka jalgrattaga sõitmine, ei unune, vaid omandatakse terveks eluks. 

MILLINE ON KASU?

Leedu Purjetajate Liidu (LBS) diplomi väljastamise uued reeglid, mis ei ole veel kinnitatud, näevad ette I järgu praktilise eksami sooritamise.

Sellel eksamil tuleb sul demonstreerida merel seilates oma oskusi meeskonda juhtida ja leida laeva asukoht praktiliselt merekaardil.

Praktiline purjetamine valmistab sind ette ka I järgu purjejahi roolimehe eksamiks praegu kehtivate nõuete järgi ning purjetamise aeg ja meremiilid loetakse minimaalsete nõuete hulka.

Praegu kehtivad I järgu nõuded: kaks navigatsiooniaastat, 30 ööpäeva merel ja 200 läbitud meremiili vahetuse ülema või kapteniabi rollis. 

MIS SEE MAKSAB?

Nädalase kursuse hind – 490 eurot inimese kohta.

Kursuse hinna sisse on arvestatud:

  • Gosail.lt jaht ja kapten
  • KBM kvalifikatsioonipraktika programm.

Kursuse hinna sisse ei ole arvestatud:

  • Reisikulud praktikakohta ja tagasi
  • Jahi kütus ja sadamamaksud
  • Toitlustamine jahil

Maksimaalne õpilaste arv jahil on 6. Minimaalne – 4.

Kvalifikatsiooninõuded koolitusest osavõtjatele – II järgu roolimehe diplom. 

KUHU PURJETAME?

Kursuse alguse koht – Piliesi sadam, Klaipeda. Purjetamise akvatoorium – Läänemeri. Kursandid peavad ise paika panema võimaliku marsruudi, arvestades seejuures ilmastikutingimusi, oma soove ja instruktori soovitusi.

Kui tuule kiirus ületab 6 palli, võidakse kvalifikatsioonipraktika kuupäevi korrigeerida.

Kursuse algus – laupäeviti kell 12. Kursuse lõpetamine – järgmise nädala reede õhtul (hiljemalt kell 20). 

Klaipėda

Gosail.lt

Priešpilio 4, Klaipėda

+370 693 33999

info@gosail.lt

www.gosail.lt